LACH met Stichting LACH

Als 100% vrijwilligersorganisatie probeert Stichting LACH! op vele gezichten een voortdurende lach te realiseren. We brengen mensen samen waar tijd en geld herverdeeld kunnen worden om zo meer mensen te laten lachen. Transparant, kleinschalig en in de buurt, dat is Stichting LACH!

Omdat Stichting LACH! door de Belastingdienst aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling – ANBI – zijn giften aan de stichting van zowel particulieren en bedrijven aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het vrolijke bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter en penningmeester: Pascal Stotijn
Bestuurslid: Shirley Butter

Onze bestuursleden zijn onbezoldigd en zetten zich vrijwillig in voor de vervulling van hun functie.

Overige gegevens:
Adres: Prins Hendriklaan 3c
3071 LB Rotterdam
Telefoon: 06 48476472
Email: lach@stichtinglach.nl
KvK nummer: 55582516
IBAN: NL03 TRIO 0212167308
RSIN: 85177 3692

Om volledig transparant te zijn, mag je onze cijfers zien. Bekijk hieronder de officiële cijfers van:
2017/2018
2019/2020
Als je benieuwd bent naar echt belangrijke getallen, bekijk dan dit document.

Onze ambassadeurs:
– Robin van den Akker
– Keryn Diago ~ junior ambassadeur
– Evert Jan Korving
– Sander de Kramer

Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons als vrijwilliger deelneemt aan activiteiten/projecten, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Download hier de gedragscode vrijwilligers >